Утврђивање пореске амортизације када обвезник, почев од 1. јануара 2019. године, започне накнадна улагања која активира у том или у неком од наредних пореских периода

Утврђивање расхода амортизације сталних средстава у складу са Законом о порезу на добит правних лица када обвезник, почев од 1. јануара 2019. године, започне накнадна улагања (на сталном средству разврстаном у некој од амортизационих група од II до V) која заврши, односно активира у том или у неком од наредних пореских периода, а целокупан износ накнадних улагања прелази износ од 10% неотписане рачуноводствене вредности средства на први дан пореског периода у ком је накнадно улагање активирано

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1149/2021-04 од 2.12.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: