Усвојени порески закони

У Скупштини Србије данас су усвојени порески закони који су били на дневном реду седнице у току прошле и ове недеље. Закони ће бити објављени у следећем броју „Службеног гласника РС“.

Усвојени су следећи закони (од значаја за пословање привредних субјеката):

  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  • Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
  • Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Највећи број измена и допуна примењује се од 1. јануара 2020. године.

Необилтен је до сада објавио краће коментаре Предлога закона о порезу на доходак грађана и Предлога закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. У односу на та два предлога, усвојени закони су скоро непромењени.

Коментар: Предлог измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана

Коментар: Предлог измена и допуна Закона о доприносима

Ускоро ћемо објавити детаљније коментаре свих важних измена и допуна усвојених пореских закона.

Поделите: