Usvojeni poreski zakoni

U Skupštini Srbije danas su usvojeni poreski zakoni koji su bili na dnevnom redu sednice u toku prošle i ove nedelje. Zakoni će biti objavljeni u sledećem broju „Službenog glasnika RS“.

Usvojeni su sledeći zakoni (od značaja za poslovanje privrednih subjekata):

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Najveći broj izmena i dopuna primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Neobilten je do sada objavio kraće komentare Predloga zakona o porezu na dohodak građana i Predloga zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U odnosu na ta dva predloga, usvojeni zakoni su skoro nepromenjeni.

Komentar: Predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana

Komentar: Predlog izmena i dopuna Zakona o doprinosima

Uskoro ćemo objaviti detaljnije komentare svih važnih izmena i dopuna usvojenih poreskih zakona.

Podelite: