Usvojeni podzakonski akti iz oblasti elektronskog fakturisanja

Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici usvojila tri uredbe na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju.

Ministarstvo finansija je donelo i tri pravilnika na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju.

Uredbe i pravilnici će biti objavljeni u sledećem broju „Službenog glasnika RS“, a primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Dopuna 10.7.2021.
Uredbe i pravilnici su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 69 od 9.7.2021. godine.

Radi se o sledećim podzakonskim aktima:

  • Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
  • Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama
  • Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika
  • Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja
  • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura
  • Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika

Podelite: