Уставни суд затражио информације од Министарства финансија у вези са иницијативом за оцену законитости Правилника о електронском фактурисању

У августу 2023. године, пре тачно десет месеци, Уставном суду смо предали иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Правилника о електронском фактурисању.

Разлог за ову иницијативу је једноставан: сматрамо да су одредбе Правилника о електронском фактурисању у супротности са одредбама Закона о електронском фактурисању, а тиме и у супротности са чланом 195. став 1. Устава Републике Србије.

Суштина је у следећем: одредбама Закона о електронском фактурисању прописано је да не постоји обавеза евидентирања обрачуна ПДВ ако је издата електронска фактура. С друге стране, одредбама Правилника о електронском фактурисању у одређеним случајевима је прописана обавеза евидентирања обрачуна ПДВ када је издата електронска фактура.

Имајући у виду да нисмо добили закључак од стране Уставног суда да је иницијатива одбачена, ових дана смо затражили информацију о предмету и сазнали смо да је предмет у раду и да је Уставни суд по овом предмету тражио информације од Министарства финансија.

Ово је значајна информација, јер подразумева да су у Уставном суду закључили да постоји несагласност између Закона о електронском фактурисању и Правилника о електронском фактурисању. Да то није случај, једноставно би одбацили иницијативу.

У оваквим ситуацијама се не очекује да Уставни суд покрене поступак и оспори уставност и законитост Правилника о електронском фактурисању, већ је очекивани пут да прво обавести надлежни орган (у овом случају Министарство финансија) о проблему и да омогући да се у одређеном року проблем реши.

Имајући у виду да је јасно да су се надлежни у Министарству финансија одлучили за прописивање обавезе да се у одређеним случајевима врши евидентирање обрачуна ПДВ када је издата електронска фактура (пример: евидентирање у Збирној евиденцији смањења ПДВ у случају сторнирања електронске фактуре или издавања књижног одобрења), начин да се наведени проблем око несагласности тих одредби са Законом о електронском фактурисању реши биће вероватно кроз измене и допуне закона.

Уколико се то деси, надлежни у Министарству финансија ће на посредан начин признати да су поједине одредбе Правилника о електронском фактурисању у супротности са Законом о електронском фактурисању.

С друге стране, такав поступак би врло вероватно значио да се у периоду до измена и допуна Закона о електронском фактурисању одредбе Правилника о електронском фактурисању које прописују обавезу евидентирања обрачуна ПДВ када је издата електронска фактура неће узимати у обзир при контроли исправности поступања у складу са прописима приликом евентуалног инспекцијског надзора.

Иако смо навели само одредбе којима је прописана обавеза евидентирања обрачуна ПДВ када је издата електронска фактура, ово се наравно односи и на истоветне одредбе када је издат фискални рачун.

Без обзира што се од надлежних у Министарству финансија сада више не може очекивати да промене своју лошу одлуку у вези са овим питањем, у једном од наредних коментара ћемо објаснити како је министарство могло да избегне ову накарадну идеју о прописивању обавезе евидентирања обрачуна ПДВ у случајевима када је издата електонска фактура, односно када је издат фискални рачун.

Поделите: