Усмено изрицање мере привремене забране обављања делатности на манифестацијама и затворске казне за недозвољени промет опреме за фискализацију и софтвера

Пореска управа је објавила саопштења у вези са новинама које доносе измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији:

  • усмено изрицање мере привремене забране обављања делатности због неиздавања фискалних рачуна на манифестацијама у Србији
  • затворска казна до пет година за недозвољени промет опреме за фискализацију и рачуноводствених и других софтвера

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе у вези са усменим изрицањем мере привремене забране обављања делатности због неиздавања фискалних рачуна на манифестацијама у Србији:

„Најновијим изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у циљу побољшања ефикасности контроле евидентирања промета преко електронских фискалних уређаја на манифестацијама у Србији, уведена је могућност усменог изрицања мере привремене забране обављања делатности и то за период трајања те манифестације.

Порески инспектори ће убудуће моћи да, уколико процене да је угрожена наплата пореза, усмено изрекну меру привремене забране делатности на вашарима, фестивалима, изложбама и другим манифестацијама у оквиру културних, музичких, спортских и других друштвених активности.

Усмено решење инспектор ће констатовати у записнику о извршеној контроли и спровести одмах, а у року од три дана од изрицања мере биће донето решење у писаном облику.“

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе у вези са казненим мерама за недозвољени промет опреме за фискализацију и рачуноводствених и других софтвера:

„Од 20. децембра 2022. године почиње примена нових казнених мера Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији које се односе на недозвољени промет опреме за фискализацију и рачуноводствених и других софтвера.

Свако ко неовлашћено производи, прерађује, продаје или набавља ради даље продаје, електронску опрему за фискализацију и рачуноводствене и друге софтвере, а све у сврху избегавања плаћања пореза наћи ће се на удару нових кривичних одредби. То се односи и на физичка и правна лица која посредују у продаји или куповини, држе или преносе и која нису евидентирана у регистру произвођача електронских фискалних уређаја.

Извршиоцима ових кривичних дела запрећена је казна од једне до пет година, уз могућност изрицања мере безбедности  забране вршења позива, делатности и дужности у истом трајању одговорном лицу у привредном субјекту. 

Електронски уређаји и опрема за фискализацију и рачуноводствени и други софтвери стављени у промет на недозвољени начин биће одузети.“

Поделите: