Usmeno izricanje mere privremene zabrane obavljanja delatnosti na manifestacijama i zatvorske kazne za nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju i softvera

Poreska uprava je objavila saopštenja u vezi sa novinama koje donose izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji:

  • usmeno izricanje mere privremene zabrane obavljanja delatnosti zbog neizdavanja fiskalnih računa na manifestacijama u Srbiji
  • zatvorska kazna do pet godina za nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju i računovodstvenih i drugih softvera

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Poreske uprave u vezi sa usmenim izricanjem mere privremene zabrane obavljanja delatnosti zbog neizdavanja fiskalnih računa na manifestacijama u Srbiji:

„Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u cilju poboljšanja efikasnosti kontrole evidentiranja prometa preko elektronskih fiskalnih uređaja na manifestacijama u Srbiji, uvedena je mogućnost usmenog izricanja mere privremene zabrane obavljanja delatnosti i to za period trajanja te manifestacije.

Poreski inspektori će ubuduće moći da, ukoliko procene da je ugrožena naplata poreza, usmeno izreknu meru privremene zabrane delatnosti na vašarima, festivalima, izložbama i drugim manifestacijama u okviru kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti.

Usmeno rešenje inspektor će konstatovati u zapisniku o izvršenoj kontroli i sprovesti odmah, a u roku od tri dana od izricanja mere biće doneto rešenje u pisanom obliku.“

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Poreske uprave u vezi sa kaznenim merama za nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju i računovodstvenih i drugih softvera:

„Od 20. decembra 2022. godine počinje primena novih kaznenih mera Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se odnose na nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju i računovodstvenih i drugih softvera.

Svako ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nabavlja radi dalje prodaje, elektronsku opremu za fiskalizaciju i računovodstvene i druge softvere, a sve u svrhu izbegavanja plaćanja poreza naći će se na udaru novih krivičnih odredbi. To se odnosi i na fizička i pravna lica koja posreduju u prodaji ili kupovini, drže ili prenose i koja nisu evidentirana u registru proizvođača elektronskih fiskalnih uređaja.

Izvršiocima ovih krivičnih dela zaprećena je kazna od jedne do pet godina, uz mogućnost izricanja mere bezbednosti  zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u istom trajanju odgovornom licu u privrednom subjektu. 

Elektronski uređaji i oprema za fiskalizaciju i računovodstveni i drugi softveri stavljeni u promet na nedozvoljeni način biće oduzeti.“

Podelite: