Ускоро дефинитивно укидање обавезне примене печата у пословању привредних субјеката

Влада Србије је на седници одржаној 29.3.2018. године усвојила закључак којим је органима државне управе наложила да припреме измене и допуне прописа и аката којима ће бити укинута обавезна примена печата у пословању привредних субјеката.

С друге стране, органима државне управе, организацијама са јавним овлашћењима и јавним предузећима, чији је оснивач Република Србија, наложено је да у року од 30 дана измене сопствене интерне акте и обрасце који прописују обавезну примену печата у пословању.

У наставку преносимо део саопштења Владе Србије у вези са овим питањем:

„Влада је данас усвојила и закључак којим се органима државне управе налаже да припреме измене и допуне прописа и аката којима ће бити укинута обавезна примена печата у пословању привредних субјеката.

Органима државне управе, организацијама са јавним овлашћењима и јавним предузећима, чији је оснивач Република Србија, наложено је да у року од 30 дана измене сопствене интерне акте и обрасце који прописују обавезну примену печата у пословању.

Овим се мења пракса обавезног печатирања, која није била заснована на закону, али се примењује због великог броја донетих прописа.

Спровођење реформе којом се укида обавезност употребе печата за пословне субјекте је у складу са програмом Владе Србије за модернизацију пословања, што ће утицати и на даље унапређење позиције Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања (Doing business листа).“

Поделите: