Uskoro će se uspostaviti Centralna evidencija stvarnih vlasnika pravnih lica

Predlog Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika je ušao u proceduru Skupštine Srbije i očekuje se usvajanje po hitnom postupku na nekoj od narednih sednica.

Predlog Zakona, obrazloženje i objašnjenja možete pročitati ovde:

Predlog Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Zakon se donosi zato što je sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Republike Srbije procenjen kao nedelotvoran i nedovoljno usklađen sa međunarodnim preporukama, zbog čega je Srbija ušla u pojačan nadzor od strane Komiteta Manival Saveta Evrope. Republici Srbiji je ostavljen rok do juna 2018. da ispuni preporuke na nivou tehničke usklađenosti, a jedna od najznačajnijih preporuka odnosi se na postupak registracije stvarnog vlasnika.

Stvarni vlasnici su fizička lica koja posredno ili neposredno učestvuju u upravljanju, vođenju poslova, donošenju odluka itd. 

Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika će voditi Agencija za privredne registre.

Predlagači zakona smatraju da privredni subjekti neće imati dodatne troškove za prikupljanje podataka o stvarnim vlasnicima imajući u vidu da prilikom otvaranja tekućih računa kod poslovnih banaka dostavljaju podatke o stvarnom vlasniku.

Rokovi predviđeni predlogom zakona su sledeći:

1) zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanje u „Službenom glasniku RS“

2) subjekti su dužni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu da odrede stvarnog vlasnika i da obezbede podatke i dokumenta na osnovu kojih je određen stvarni vlasnik

3) podzakonski akti za sprovođenje zakona će biti doneti u roku od 3 meseca od stupanja na snagu

4) APR uspostavlja evidenciju najkasnije do 31. decembra 2018. godine

5) subjekti su dužni da evidentiraju podatke u APR najkasnije do 31. januara 2019. godine.

Predviđene kazne za neispunjavanje tačaka 2) i 5) su od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Detaljnije o ovoj temi pisaćemo u komentaru nakon donošenja zakona.

Podelite: