Uskoro brisanje člana 9. stav 3. Zakona o računovodstvu u vezi sa elektronskim fakturama

Odredbe Zakona o računovodstvu kojima je predviđeno da se od 1. januara 2022. godine faktura kao računovodstvena isprava sastavlja i dostavlja u elektronskom obliku uskoro će prestati da važe.

O ovome kao jedinom logičnom rešenju i verovatnoj mogućnosti pisali smo sredinom marta u sledećem komentaru:

Elektronske fakture će biti obavezne tek od 2023. godine?

Predlog zakona o elektronskom fakturisanju koji je se nalazi u skupštinskoj proceduri i koji će se naći na dnevnom redu neke od sledećih sednica sadrži sledeću odredbu (član 23. stav 2. predloga zakona):

„Odredbe člana 8. stav 2. Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19) i člana 9. stav 3. i člana 64. stav 3. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prestaju da važe danom stupanja na snagu ovog zakona.“

Prema tome, danom stupanja na snagu Zakona o elektronskom fakturisanju biće obrisane odredbe Zakona o računovodstvu u vezi sa elektronskim fakturama.

Podsećamo da je Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju obaveza izdavanja elektronskih faktura od strane obveznika PDV predviđena počev od 1. januara 2023. godine. Elektronske fakture će moći da se evidentiraju u sistem elektronskih faktura (SEF) neposredno, bez posrednika.

Detaljnije o Predlogu zakona o elektronskom fakturisanju čitajte u posebnom komentaru:

Usvojen Predlog zakona o elektronskom fakturisanju

Podelite: