Ускоро брисање члана 9. став 3. Закона о рачуноводству у вези са електронским фактурама

Одредбе Закона о рачуноводству којима је предвиђено да се од 1. јануара 2022. године фактура као рачуноводствена исправа саставља и доставља у електронском облику ускоро ће престати да важе.

О овоме као једином логичном решењу и вероватној могућности писали смо средином марта у следећем коментару:

Електронске фактуре ће бити обавезне тек од 2023. године?

Предлог закона о електронском фактурисању који је се налази у скупштинској процедури и који ће се наћи на дневном реду неке од следећих седница садржи следећу одредбу (члан 23. став 2. предлога закона):

„Одредбе члана 8. став 2. Закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 91/19) и члана 9. став 3. и члана 64. став 3. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19) престају да важе даном ступања на снагу овог закона.“

Према томе, даном ступања на снагу Закона о електронском фактурисању биће обрисане одредбе Закона о рачуноводству у вези са електронским фактурама.

Подсећамо да је Предлогом закона о електронском фактурисању обавеза издавања електронских фактура од стране обвезника ПДВ предвиђена почев од 1. јануара 2023. године. Електронске фактуре ће моћи да се евидентирају у систем електронских фактура (СЕФ) непосредно, без посредника.

Детаљније о Предлогу закона о електронском фактурисању читајте у посебном коментару:

Усвојен Предлог закона о електронском фактурисању

Поделите: