Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
(važi do 31.01.2018.)

Službeni glasnik RS“, broj 7/2017

 

1. Dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16) usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini su:

usklađeni
dinarski
iznosi

1) iz člana 56b stav 2. tačka 1):

– ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od:                                                                                        

1.028.970,29

– ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od:       

25.081.150,62

2) iz člana 56b stav 3:

– pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za bebu starosti do dve godine, može se ostvariti do iznosa od:

                                                         75.029,08

– u prvoj godini starosti bebe do: 

    42.873,76

– u drugoj godini starosti bebe do:                                                  

                                32.155,32

2. Usklađeni dinarski iznosi iz tačke 1. primenjuju se od 1. februara 2017. godine.

Podelite: