У Скупштини Србије усвојени порески и финансијски закони

У четвртак 17. децембра 2020. године у Скупштини Србије усвојени су следећи закони:

  • Закон о фискализацији (примена: од 1.1.2022. године)
  • Закон о дигиталној имовини (примена: годину дана од ступања на снагу)
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (примена: од 1.1.2021. године)
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (примена: од 1.1.2021. године)
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (примена: од пореског биланса за 2021. годину)
  • Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (примена: од 1.1.2021. године)
  • Закон о изменама и допунама Закона о акцизама (примена: од 1.1.2021. године)
  • Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (примена: шест месеци од ступања на снагу)

Ови закони нису објављени у „Службеном гласнику РС“, број 152 од 18.12.2020. године па се очекује да буду објављени у следећем броју „Службеног гласника РС“.

Код три од наведених усвојених закона су извршене мање измене и допуне у односу на текстове предлога закона.

Необилтен ће у наредном периоду објавити коментаре у вези са наведеним законима (прво за оне законе са ранијим почетком примене).

Поделите: