У основицу годишњег пореза на доходак грађана се урачунава опорезиви приход од самосталне делатности који је остварен у календарској години за коју се утврђује годишњи порез

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-560/2020-04 од 2.9.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: