У Обрасцу ППП-ПО се исказују укупни порези и доприноси по основу зараде квалификованог новозапосленог лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-90/2020-04 од 22.4.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: