У Обрасцу ППП-ПО се исказују укупни порези и доприноси по основу зараде квалификованог новозапосленог лица

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: