У апликацији Неокако додати делови корисничког упутства ПУ за појединачна поља ПОПДВ

У апликацији Неокако смо за свако појединачно поље обрасца ПОПДВ, поред основног објашњења и примера, додали линк ка страни са корисничким упутством ПУ за то појединачно поље:

8d.2

Овде погледајте пример стране са корисничким упутством за поље 8д.2 обрасца ПОПДВ:

Корисничко упутство – поље 8д.2 обрасца ПОПДВ

Од 1. јула 2018. године почиње примена Правилника о евиденцији ПДВ и обрасца ПОПДВ.

Почетком јуна се очекује доношење измена Правилника због усклађивања са изменама Закона о ПДВ у смислу новог посебног поступка опорезивања који се тиче инвестиционог злата. За очекивати је да ће се у обрасцу ПОПДВ додати део 4.3 за промет инвестиционог злата.

Редовно ћемо ажурирати апликацију Неокако и коментаре на Необилтену са свим изменама и допунама које буду донете.

Припремите се на време за почетак примене обрасца ПОПДВ: у практичном раду највећи проблем ће бити правилно одредити у које поље и на који начин се евидентира одређена пословна промена. Корисницима апликације Неокако ће посао бити знатно олакшан:

Одредите евиденцију ПДВ и поље обрасца ПОПДВ брзо и лако уз помоћ апликације

neokako-600pxПодсетник за оне који знају. Помоћ за оне који не знају.

Погледајте примере функционисања апликације Неокако (видео):
1. Извршен промет купцу који је претходно био делимично наплаћен – Десктоп * Мобилни
2. Плаћен аванс добављачу за промет из области грађевинарства – Десктоп * Мобилни
3. Књижно одобрење од стране нерезидента за ранији промет услуга – Десктоп * Мобилни

Поделите: