Стицање статуса квалификованог новозапосленог лица за лице које је у делу периода од 1.1.2019. године до 31.12.2021. године имало статус предузетника

Да ли лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2021. године није имало статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у том друштву, а које је у том периоду, односно у делу тог периода имало статус осигураника самосталних делатности као предузетник, може да стекне статус квалификованог новозапосленог лица?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-77/2022-04 од 28.4.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: