Спискови највећих пореских дужника са 31.7.2022. године

Пореска управа је објавила спискове највећих пореских дужника закључно са 31.7.2022. године:

Правна лица – активни

Правна лица – одузет ПИБ

Правна лица – стечај

Предузетници

Поделите: