Спискови највећих пореских дужника са 31.12.2017. године

Пореска управа је објавила спискове највећих пореских дужника закључно са 31.12.2017. године:

Правна лица – активни

Правна лица – стечај

Правна лица – одузет ПИБ

Правна лица – брисани

Предузетници

Поделите: