Спискови највећих пореских дужника са 30.12.2020. године

Пореска управа је објавила спискове највећих пореских дужника закључно са 30.12.2020. године:

Правна лица – активни

Правна лица – одузет ПИБ

Правна лица – стечај

Предузетници

Поделите: