Смањење износа основице и ПДВ за износ накнаде који није наплаћен након закључења стечајног поступка

Да ли обвезник ПДВ има право да на основу правноснажне одлуке суда о закључењу стечајног поступка над примаоцем добара, односно услуга, измени – смањи износ основице и износ обрачунатог ПДВ за износ накнаде за испоручена добра, односно пружене услуге који није наплаћен?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-392/2020-04 од 17.6.2020. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: