Smanjenje iznosa osnovice i PDV za iznos naknade koji nije naplaćen nakon zaključenja stečajnog postupka

Da li obveznik PDV ima pravo da na osnovu pravnosnažne odluke suda o zaključenju stečajnog postupka nad primaocem dobara, odnosno usluga, izmeni – smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV za iznos naknade za isporučena dobra, odnosno pružene usluge koji nije naplaćen?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-392/2020-04 od 17.6.2020. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: