Set elektronskih usluga Privredne komore Srbije

Privredna komora Srbije pustila je u rad portal sa 18 elektronskih usluga koji treba da omogući jednostavnije i jeftinije poslovanje privrednicima.

Set elektronskih usluga obuhvata 4 grupe usluga:

1. izdavanje sedam potvrda, uverenja i mišljenja za poslovanje u Srbiji:

 • Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki izdaje se radi ostvarivanja povoljnijeg tretmana robe domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki
 • Potvrda da se roba ne proizvodi u zemlji izdaje se radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine ili prava na plaćanje smanjenih carinskih dažbina
 • Mišljenje o ispunjenosti uslova za unošenje naziva “Srbija” u poslovno ime privrednog društva
 • Mišljenje o jedinom ponuđaču robe domaćeg porekla, jedinom pružaocu usluge ili izvođaču radova služi kao pomoćna informacija u postupku javne nabavke sa direktnim pregovaranjem
 • Saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima izdaje se zdravstvenoj ustanovi koja obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije, radi dobijanja odobrenja nadležnog ministra za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima
 • Potvrda o članstvu u Privrednoj komori Srbije
 • Stručno mišljenje

2. izdavanje sedam izvozno uvoznih uverenja i overu uvozno-izvoznih dokumenata:

 • Uverenje o poreklu robe „Form A“ – Certificate of origin (preferencijalno uverenje) izdaje se za izvoz u zemlje koje srpskim proizvodima daju preferencijalni tretman
 • Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe Certificate of origin izdaje se za izvoz u sve zemlje u kojima roba poreklom iz Srbije nema preferencijalni tretman
 • Uverenje o poreklu robe iz treće zemlje, izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), na osnovu uverenja o poreklu robe iz određene zemlje, izdatog od nadležnog organa ili organizacije u zemlji porekla robe
 • Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), za robu koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja (a koja u tom postupku nije stekla status srpskog porekla)
 • Uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi – End User Certificate izdaje se u slučajevima kada to inostrani propisi nalažu (roba visoke tehnologije ili posebne namene)
 • Uverenje o višoj sili – Force Majeure Certificat je dokument koji služi da se objektivnim razlozima, privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa, ako je viša sila predviđena tim ugovornim odnosom
 • Uverenje u vezi sa podacima o kojima Privredna komora Srbije raspolaže
 • Overa isprava u postupku legalizacije javnih isprava u međunarodnom prometu:
  • Overa cenovnika,faktura (komercijalnih,špediterskih)
  • Overa pozivnih pisama radi izdavanja ulaznih poslovnih viza
  • Overa ostalih izvoznih dokumenata

3. izdavanje sertifikata:

 • Excellent SME
 • sertifikat o kontrolisanju usluga privatnog obezbeđenja

4. kompletna carinska tarifa u elektronskoj formi

Za podnošenje zahteva za izdavanje potvrda, uverenja i mišljenja neophodno je registrovati se na portalu. Registracija je besplatna i zahteva posedovanje sertifikata sa kvalifikovanim digitalnim potpisom.

Korišćenje carinske tarife ne zahteva registraciju.

U nastavku prenosimo u celosti vest Privredne komore Srbije:

„Novi portal usluge.pks.rs omogućava da se zaposleni fokusiraju na unapređenje rezultata, kao i da uštede vreme i novac koji su bili potrebni u prethodnim procedurama nabavke dokumenata. Set elektronskih usluga obuhvata četiri grupe usluga – izdavanje sedam potvrda, uverenja i mišljenja za poslovanje u Srbiji, izdavanje sedam izvozno uvoznih uverenja i overu uvozno-izvoznih dokumenata, izdavanje sertifikata, kao što su Excellent SME, sertifikat o kontrolisanju usluga privatnog obezbeđenja i kompletna carinska tarifa u elektronskoj formi. Novi informacioni sistem PKS omogućuje poslovnoj zajednici direktan elektronski pristup podacima carinske tarife koja sadrži tarifnu iznaku, stopu carine, stopu poreza i druge.

Po uspostavljanju jedinstvenog komorskog sistema, od 1. januara 2017. godine, dokumenta, uverenja i potvrde, po osnovu javnih ovlašćenja, izdavaće i regionalne privredne komore, što će doprineti brzini postupka i smanjenju troškova za privrednike.

Privrednici od Leskovca do Subotice više neće morati da dolaze u Beograd po potvrde, nego će moći da ih dobiju elektronskim putem, iz svojih kancelarija, za kompjuterom, sa samo nekoliko klikova mišem. Pošto veliki broj privrednika putuje u Beograd po uverenja, nije teško izračunati o kojim uštedama je reč, ukazao je Čadež navodeći da PKS godišnje izda 200 hiljada raznih dokumenata, od kojih, oko 12 hiljada čine uverenja, potvrde i mišljenja.

Čadež je rekao da PKS radi na velikom projektu digitalizacije komorskog  sistema i da nakon završetka prve faze digitalizacije usluga krećemo u drugu fazu podizanja setova usluga na elektronski nivo. Dugoročno, plan je da potpuno digitalizovana PKS pruži podršku kompanijama da i same digitalizuju poslovanje, jer je to način da idu u korak sa modernim tehnologijama i unaprede konkurentnost na tržištu.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila je da je raspisan tender za softver za elektronsku razmenu podataka šest državnih institucija, koji će omogućiti da se godišnje izbegne korišćenje čak pet miliona papira koji su gradjanima i privredi potrebni da obave poslove. Softver će podržati punu primenu Zakona o opštem upravnom postupku.

Prema rečima ministarke, povećava se broj firmi i građana koji koriste elektronske servise državnih institucija i da je samo u prvom kvartalu broj korisnika veći za 90.000. „Ministarstvo računa na saradnju sa Privrednom komorom  Srbije, kao jakog partnera i sagovornika u ime domaćih i stranih privrednika, u poslovima unapređenja E- poslovanja.

 Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman izrazio je podršku Privrednoj komori Srbije u nastojanju da modernizuje i unapredi kvalitet svojih usluga. Dobrobit ovog projekta koji je razvijen uz pomoć „Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje“, u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje, osetiće pre svih privrednici, zbog ušteda vremena i novca, ali je čitav projekat atraktivan i stranim investitorima.

Miroljub Aleksić, predsednik Alko grupe, ocenio je da je projekat PKS revolucionaran korak u odnosu na ranije procedure i da je pružena šansa da se i male i srednje i velike kompanije ravnopravno takmiče u dobijanju poslova. Vladimir Radovanović, generalni direktor Energoprojekta i Predrag Ćulibrk, direktor Telekoma ocenili su da je novi sistem elektronskih usluga značajan benefit za čitavu poslovnu zajednicu. Projekat je na putu reformi Vlade Republike Srbije, jer omogućuje značajno unapređenje poslovnog ambijenta. „Poslovni ambijent nisu samo pruge i putevi, već građenjem savremene ICT infrastrukture, sa modernim servisima i portalima, pravimo ambijent koji će biti magnet za investitore a, samim tim, preduslov za udoban život građana“, istakao je Ćulibrk.“

Podelite: