Сет електронских услуга Привредне коморе Србије

Привредна комора Србије пустила је у рад портал са 18 електронских услуга који треба да омогући једноставније и јефтиније пословање привредницима.

Сет електронских услуга обухвата 4 групе услуга:

1. издавање седам потврда, уверења и мишљења за пословање у Србији:

 • Уверење о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки издаје се ради остваривања повољнијег третмана робе домаћег порекла у поступцима јавних набавки
 • Потврда да се роба не производи у земљи издаје се ради остваривања права на ослобађање од плаћања царине или права на плаћање смањених царинских дажбина
 • Мишљење о испуњености услова за уношење назива “Србија” у пословно име привредног друштва
 • Мишљење о једином понуђачу робе домаћег порекла, једином пружаоцу услуге или извођачу радова служи као помоћна информација у поступку јавне набавке са директним преговарањем
 • Сагласност здравственим установама за пружање угоститељских услуга трећим лицима издаје се здравственој установи која обавља регистровану делатност на територији Републике Србије, ради добијања одобрења надлежног министра за пружање угоститељских услуга трећим лицима
 • Потврда о чланству у Привредној комори Србије
 • Стручно мишљење

2. издавање седам извозно увозних уверења и оверу увозно-извозних докумената:

 • Уверење о пореклу робе „Форм А“ – Certificate of origin (преференцијално уверење) издаје се за извоз у земље које српским производима дају преференцијални третман
 • Уверење о домаћем непреференцијалном пореклу робе Certificate of origin издаје се за извоз у све земље у којима роба пореклом из Србије нема преференцијални третман
 • Уверење о пореклу робе из треће земље, издаје се на обрасцу Certificate of origin (Непреференцијално уверење), на основу уверења о пореклу робе из одређене земље, издатог од надлежног органа или организације у земљи порекла робе
 • Уверење о роби која се извози након поступка активног оплемењивања издаје се на обрасцу Certificate of origin (Непреференцијално уверење), за робу која се извози након поступка активног оплемењивања (а која у том поступку није стекла статус српског порекла)
 • Уверење о крајњем кориснику робе која се увози – End User Certificate издаје се у случајевима када то инострани прописи налажу (роба високе технологије или посебне намене)
 • Уверење о вишој сили – Force Majeure Certificat је документ који служи да се објективним разлозима, привремено или трајно, обеснажи обавеза проистекла из уговорног односа, ако је виша сила предвиђена тим уговорним односом
 • Уверење у вези са подацима о којима Привредна комора Србије располаже
 • Овера исправа у поступку легализације јавних исправа у међународном промету:
  • Овера ценовника,фактура (комерцијалних,шпедитерских)
  • Овера позивних писама ради издавања улазних пословних виза
  • Овера осталих извозних докумената

3. издавање сертификата:

 • Excellent SME
 • сертификат о контролисању услуга приватног обезбеђења

4. комплетна царинска тарифа у електронској форми

За подношење захтева за издавање потврда, уверења и мишљења неопходно је регистровати се на порталу. Регистрација је бесплатна и захтева поседовање сертификата са квалификованим дигиталним потписом.

Коришћење царинске тарифе не захтева регистрацију.

У наставку преносимо у целости вест Привредне коморе Србије:

„Нови портал usluge.pks.rs омогућава да се запослени фокусирају на унапређење резултата, као и да уштеде време и новац који су били потребни у претходним процедурама набавке докумената. Сет електронских услуга обухвата четири групе услуга – издавање седам потврда, уверења и мишљења за пословање у Србији, издавање седам извозно увозних уверења и оверу увозно-извозних докумената, издавање сертификата, као што су Excellent SME, сертификат о контролисању услуга приватног обезбеђења и комплетна царинска тарифа у електронској форми. Нови информациони систем ПКС омогућује пословној заједници директан електронски приступ подацима царинске тарифе која садржи тарифну изнаку, стопу царине, стопу пореза и друге.

По успостављању јединственог коморског система, од 1. јануара 2017. године, документа, уверења и потврде, по основу јавних овлашћења, издаваће и регионалне привредне коморе, што ће допринети брзини поступка и смањењу трошкова за привреднике.

Привредници од Лесковца до Суботице више неће морати да долазе у Београд по потврде, него ће моћи да их добију електронским путем, из својих канцеларија, за компјутером, са само неколико кликова мишем. Пошто велики број привредника путује у Београд по уверења, није тешко израчунати о којим уштедама је реч, указао је Чадеж наводећи да ПКС годишње изда 200 хиљада разних докумената, од којих, око 12 хиљада чине уверења, потврде и мишљења.

Чадеж је рекао да ПКС ради на великом пројекту дигитализације коморског  система и да након завршетка прве фазе дигитализације услуга крећемо у другу фазу подизања сетова услуга на електронски ниво. Дугорочно, план је да потпуно дигитализована ПКС пружи подршку компанијама да и саме дигитализују пословање, јер је то начин да иду у корак са модерним технологијама и унапреде конкурентност на тржишту.

Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић изјавила је да је расписан тендер за софтвер за електронску размену података шест државних институција, који ће омогућити да се годишње избегне коришћење чак пет милиона папира који су градјанима и привреди потребни да обаве послове. Софтвер ће подржати пуну примену Закона о општем управном поступку.

Према речима министарке, повећава се број фирми и грађана који користе електронске сервисе државних институција и да је само у првом кварталу број корисника већи за 90.000. „Министарство рачуна на сарадњу са Привредном комором  Србије, као јаког партнера и саговорника у име домаћих и страних привредника, у пословима унапређења Е- пословања.

 Амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман изразио је подршку Привредној комори Србије у настојању да модернизује и унапреди квалитет својих услуга. Добробит овог пројекта који је развијен уз помоћ „Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање“, у оквиру немачко-српске развојне сарадње, осетиће пре свих привредници, због уштеда времена и новца, али је читав пројекат атрактиван и страним инвеститорима.

Мирољуб Алексић, председник Алко групе, оценио је да је пројекат ПКС револуционаран корак у односу на раније процедуре и да је пружена шанса да се и мале и средње и велике компаније равноправно такмиче у добијању послова. Владимир Радовановић, генерални директор Енергопројекта и Предраг Ћулибрк, директор Телекома оценили су да је нови систем електронских услуга значајан бенефит за читаву пословну заједницу. Пројекат је на путу реформи Владе Републике Србије, јер омогућује значајно унапређење пословног амбијента. „Пословни амбијент нису само пруге и путеви, већ грађењем савремене ICT инфраструктуре, са модерним сервисима и порталима, правимо амбијент који ће бити магнет за инвеститоре а, самим тим, предуслов за удобан живот грађана“, истакао је Ћулибрк.“

Поделите: