Састављање консолидованих финансијских извештаја правних лица и примена Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)
(текст више не важи)

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-251/2019-08 од 15.4.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: