Састављање консолидованих финансијских извештаја правних лица и примена Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)
(текст више не важи)

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: