Rok za podnošenje poreske prijave PDV za tromesečne obveznike za poslednji kvartal 2015. je 15. januar 2016.

Shodno poslednjim izmenama i dopunama Zakona o PDV iz oktobra 2015. godine, počev od 1. januara 2016. godine, rok za podnošenje poreske prijave PDV za tromesečne obveznike je 15. a ne kao do sada 20. u sledećem mesecu nakon isteka tromesečja.

Prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Podsećamo, shodno poslednjim izmenama Zakona o PDV-u, od 01. januara 2016. godine rok za podnošenje poreske prijave za PDV je 15 dana, po isteku poreskog perioda. S tim u vezi, obaveštavamo sve tromesečne obveznike PDV da je rok za podnošenje poreske prijave za PDV za poslednji kvartal 2015. godine 15. januar 2016. godine.“

Podelite: