Рок за подношење пореске пријаве ПДВ за тромесечне обвезнике за последњи квартал 2015. је 15. јануар 2016.

Сходно последњим изменама и допунама Закона о ПДВ из октобра 2015. године, почев од 1. јануара 2016. године, рок за подношење пореске пријаве ПДВ за тромесечне обвезнике је 15. а не као до сада 20. у следећем месецу након истека тромесечја.

Преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Подсећамо, сходно последњим изменама Закона о ПДВ-у, од 01. јануара 2016. године рок за подношење пореске пријаве за ПДВ је 15 дана, по истеку пореског периода. С тим у вези, обавештавамо све тромесечне обвезнике ПДВ да је рок за подношење пореске пријаве за ПДВ за последњи квартал 2015. године 15. јануар 2016. године.“

Поделите: