Рок за евидентирање стварних власника код постојећих регистрованих субјеката истиче 31. јануара ове године

Агенција за привредне регистре (АПР) још једном обавештава постојеће регистроване субјекте да су дужни да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године.

АПР ће након тог датума подносити захтеве за покретање прекршајног поступка против оних који не буду евидентирали стварног власника, а то ће чинити и уколико новооснована правна лица не изврше евидентирање стварног власника у року од 15 дана од дана оснивања.

Ову обавезу треба да изврше заступници у привредним друштвима и друштвима у ликвидацији, задругама, огранцима страних привредних друштава, удружењима и пословним удружењима, фондацијама, задужбинама, установама и страним представништвима привредних друштава.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Постојећи регистровани субјекти су, у складу са Изменама и допуном Закона о Централној евиденцији стварних власника, усвојеним 23 децембра 2019 године, дужни да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године.

Поменутим изменама закона је прецизирано да је Агенција за привредне регистре дужнa да подноси надлежном Прекршајном суду захтев за покретање прекршајног поступка против правних лица и њихових заступника који никада нису евидентирали стварног власника.

Након тога, АПР ће континуирано подносити захтеве за покретање прекршајног поступка против новооснованих правних лица и њихових заступника, уколико у року од 15 дана од дана оснивања, не изврше обавезу евидентирања стварног власника.

Тренутно, у Централној евиденцији је уписано 132.500 обвезника, односно стварне власнике је до сада евидентирало 85,50% привредних субјеката, око 78% установа, задужбина и фондација и више од 68% удружења.

Регистровани субјекти електронски треба да унесу податке у Централну евиденцију стварних власника, а ову обавезу треба да изврше заступници у привредним друштвима и друштвима у ликвидацији, задругама, огранцима страних привредних друштава, удружењима и пословним удружењима, фондацијама, задужбинама, установама и страним представништвима привредних друштава. Ова евиденција је за регистроване субјекте бесплатна.

Остали органи (Пореска управа , Управа за спречавање прања новца, инспекцијски органи и сл.) подносе захтев за покретање прекршајног поступка против постојећих правних лица и њихових заступника ако у току редовног надзора пословања регистрованог субјекта утврде да је евидентиран погрешан податак о стварном власнику или регистровани субјекат нема, односно не чува, одговарајуће тачне и ажурне податке и документа, на основу којих је евидентирао стварног власника.“

Поделите: