Rezidentnost pravnog lica sa sedištem u inostranstvu

Pitanje

Fizičko lice rezident Srbije je vlasnik pravnog lica sa sedištem u inostranstvu. Ukoliko ta kompanija obavlja delatnost na teritoriji Srbije, da li se radi o nerezidentu sa aspekta poreskih propisa u Srbiji?

Ako se radi o nerezidentu, da li je potrebno da to pravno lice odredi poreskog punomoćnika u Srbiji i da podnese zahtev za dobijanje PIB-a?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: