Расписан Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду аутобуских превозника

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је на основу Закључка Владе 05 број: 401-1279/2021-1 од 11. фебруара 2021. године расписало Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду аутобуских превозника због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Средства се додељују у шест једнаких месечних рата у висини од по 600 евра по сваком регистрованом аутобусу за кога превозник поседује извод лиценце.

Превозник губи право на коришћење субвенцијe уколико у периоду од дана ступања на снагу Програма па до истека рока од три месеца од последње исплате субвенције, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са превозником закључили уговор о раду на одређено време пре ступања на снагу Програма за период који се завршава у периоду од дана ступања на снагу Програма до истека рока од три месеца од последње исплате субвенције.

Захтеви за коришћење субвенција са прилозима подносе се препорученом пошиљком Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са назнаком ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ АУТОБУСКИХ ПРЕВОЗНИКА, на адресу: Немањина 22-26, 11000Београд. Подносици захтева, поред наведеног, ради евидентирања, достављају скениран попуњени потписан образац захтева на следећу e-mail адресу: drumski.putnicki@mgsi.gov.rs.

Рок за подношење захтева је закључно са понедељком 22. мартом 2021. године.

Све информације у вези са Јавним позивом за доделу субвенција за подршку раду аутобуских превозника можете погледати овде:

Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду аутобуских превозника

Поделите: