Рачуноводствено евидентирање разлике учешћа у капиталу и нето капитала код статусне промене припајања зависног друштва матичном друштву

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-193/2021-04 од 19.3.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: