Рачуноводствено евидентирање разлике учешћа у капиталу и нето капитала код статусне промене припајања зависног друштва матичном друштву

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: