Прва домаћа институција електронског новца почиње са радом – ускоро плаћање у домаћим интернет продавницама електронским новцем

Србија је добила прву институцију електонског новца, па ускоро треба очекивати могућност да се роба и услуге у домаћим интернет продавницама плаћају електронским новцем.

Најпознатија страна институција електронског новца код нас је PayPal и преко тог и сличних сервиса је могуће вршити плаћање према иностранству и пријем новца из иностранства, али није могуће вршити плаћања у домаћем платном промету (између резидената Републике Србије).

У почетку се очекује да се електронски новац издаје преко мреже дистрибутера, а током наредне године ће бити понуђена и допуна стања електронског новца коришћењем платних картица на интернету или преко мобилних апликација (тзв. дигитални новчаник). Куповина ће моћи да се врши у интернет продавницама које имају сарадњу са iPay See, првом фирмом у Србији која је добила дозволу за издавање електронског новца.

У наставку преносимо у целости саопштење Народне банке Србије:

„Извршни одбор Народне банке Србије је на седници одржаној 13. октобра донео одлуку да привредном друштву iPay See д.o.о. Београд (iPay See) да дозволу за издавање електронског новца, тако да је ово друштво, које је до сада имало дозволу за пружање платних услуга као платна институција, постало прва домаћа институција електронског новца. Тиме је српско тржиште платних услуга, пратећи савремене тенденције у начинима плаћања, постало богатије за нову врсту пружалаца платних услуга.

Посебан значај ове дозволе огледа се у томе што је реч о првој институцији електронског новца која може да обавља послове у домаћем платном промету (плаћања између резидената у Републици Србији), будући да се сервиси страних институција електронског новца (нпр. PayPal, Skrill и Payoneer), у складу са законом, могу користити само у платном промету са иностранством (плаћање према иностранству и пријем новца из иностранства).

У почетној фази iPay See ће издавати електронски новац, пре свега, преко мреже дистрибутера, чији ће списак бити објављен на интернет презентацији ове институције. При издавању електронског новца, кориснику се додељују јединствени елементи који су само њему доступни и који служе за аутентификацију при плаћању. Након тога, издати електронски новац може се користити за куповину робе и услуга у интернет продавницама трговаца с којима iPay See има успостављену сарадњу, при чему се списак ових трговаца налази на интернет страници институције електронског новца. Плаћања електронским новцем за куповину робе и услуга могу несметано обављати не само грађани већ и привредни субјекти (предузетници и привредна друштва). Народна банка Србије очекује, као што је то истакнуто и у плановима ове институције, да ће најкасније почетком наредне године ова институција, у следећој фази, понудити корисницима услугу тзв. дигиталног новчаника, тј. да ће омогућити креирање електронског новца у потпуно виртуелном окружењу увођењем могућности да се стање електронског новца допуњује коришћењем платних картица на интернету или преко мобилних апликација. Тиме би се створили услови и за непосредна плаћања електронским новцем на (физичким) продајним местима (in-store payments), поред тога што ће већ у почетној фази бити омогућено плаћање у интернет продавницама.

Подсећамо да електронски новац представља потпуно равноправну електронску замену за новчанице и ковани новац, а обично се користи за плаћања путем интернета, апликација на мобилним телефонима, NFC чипа и сл. Једноставност и безбедност коришћења електронског новца његова су основна обележја, а слично као и код платних картица, њиме се може извршити плаћање на свим продајним местима која прихватају овај начин плаћања, и то како на интернету (нпр. онлајн продавнице), тако и непосредно на продајном месту (нпр. на каси у маркету уместо готовог новца или картице). Важно је нагласити да је корисник заштићен и тако што у сваком тренутку може затражити повлачење (откуп) електронског новца, тј. институција електронског новца је дужна да без одлагања, по захтеву корисника, пренесе на текући рачун износ новчаних средстава који одговара тренутном стању електронског новца или му исплати одговарајући износ тих средстава у готовом новцу.
 
Омогућавање нових начина плаћања и увођење технолошких иновација на тржишту платних услуга резултат је континуираних вишегодишњих активности Народне банке Србије на стварању одговарајућих регулаторних и других предуслова за модернизацију и унапређење платног промета у Републици Србији, који се посебно огледају у изради и предлагању модерног Закона о платним услугама (који је усвојен у 2014. години и почео је да се примењује од 1. октобра 2015. године), у благовременом доношењу свих подзаконских аката на основу овог закона који су омогућили несметани прелаз са старог на нови правни режим, у сталној едукацији грађана и привреде у погледу значаја и могућности које је донео нови правни режим, као и у одговарајућој унутрашњој припреми и обуци запослених који су потпуно спремни дочекали почетак примене новог закона и бројне нове послове који су поверени Народној банци Србији. Тиме је Народна банка Србије пружила додатни подстицај за експанзију електронске трговине и електронског начина пословања у нашој земљи.“

Поделите: