Пружање услуге без накнаде у непословне сврхе и размена услуге за другу услугу – да ли се обрачунава и плаћа ПДВ?

Да ли се обрачунава и плаћа ПДВ у случају када обвезник ПДВ, на основу уговора о донацији, пружа без накнаде услуге које се односе на рад грађевинске механизације на уређењу игралишта, стадиона и дивљих депонија?
Да ли постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ када обвезник ПДВ — власник косачице преда неисправну косачицу другом лицу које се обавезало да ће косачицу довести у исправно стање и да ће је, после одређеног времена у којем ће је користити за сопствене потребе, вратити исправну обвезнику ПДВ – власнику?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-854/2019-04 од 15.6.2020. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: