Pružanje usluge bez naknade u neposlovne svrhe i razmena usluge za drugu uslugu – da li se obračunava i plaća PDV?

Da li se obračunava i plaća PDV u slučaju kada obveznik PDV, na osnovu ugovora o donaciji, pruža bez naknade usluge koje se odnose na rad građevinske mehanizacije na uređenju igrališta, stadiona i divljih deponija?
Da li postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV kada obveznik PDV — vlasnik kosačice preda neispravnu kosačicu drugom licu koje se obavezalo da će kosačicu dovesti u ispravno stanje i da će je, posle određenog vremena u kojem će je koristiti za sopstvene potrebe, vratiti ispravnu obvezniku PDV – vlasniku?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-854/2019-04 od 15.6.2020. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: