Продужено важење уредбе којом су ограничене цене хлеба

У „Службеном гласнику РС“, број 97 од 30.8.2022. године објављена је Уредба о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба.

Изменом уредбе је померен рок до када се примењује. Уместо 30 дана, уредба сада важи 60 дана од дана почетка примене (9. август 2022. године), односно до 7. октобра 2022. године.

О детаљима саме уредбе можете читати у коментару од 7. августа 2022. године:

Нова уредба о обавезној производњи и продаји и ограничењу цене хлеба – нова максимална малопродајна цена хлеба од брашна „Т-500“ и ограничена укупна маржа за остале хлебове

Поделите: