Produžen rok za ažuriranje podataka o zanimanju i vrsti i nivou kvalifikacija u CROSO

Skupština Srbije usvojila je 23.12.2019. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Očekuje se njegovo objavljivanje u „Službenom glasniku RS“.

Najvažnija novina za privredne subjekte je produženje roka za ažuriranje podataka o zanimanju i vrsti i nivou kvalifikacija u CROSO. Novi rok za ažuriranje je 31.12.2020. godine (umesto 31.12.2019. godine).

Ova izmena je izvršena članom 6. izmena i dopuna zakona:

U članu 47. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Podelite: