Примања која се узимају као основ за утврђивање висине накнаде зараде

Питање

Запослена је у целој 2023. години и до краја јануара 2024. године била на породиљском одсуству и продуженом одсуству ради неге детета, а након тога до сада је на редовном раду. Како ће сада отворити трудничко боловање, да ли у обрачун боловања до 30 дана на терет послодавца улази у обрачун просек зараде остварен само за редован рад у периоду од фебруара 2024. године до данас? Да ли накнада зараде коју је примала преко Центра за социјалну заштиту по њиховим решењима улазе исто у тај просек?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: