Пријава адвоката и јавних бележника у евиденцију обвезника финансијских извештаја

Агенција за привредне регистре је издала обавештење у којем подсећа предузетнике који су од 1. јануара 2019. године прешли са простог на двојно књиговодство, да имају обавезу да доставе финансијски извештај АПР. Међу оваквим предузетницима налази се и одређени број адвоката, јавних бележника, јавних извршитеља и других, који се иначе не региструју у Агенцији, па је потребно да се пријаве на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Пријаву предузетника у евиденцију обвезника потребно је извршити до краја 2019. године. 

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Предузетници, који су од 1. јануара 2019. године променили начин вођења пословних књига, са простог на двојно књиговодство, имају обавезу да доставе финансијски извештај АПР. Међу оваквим предузетницима налази се и одређени број адвоката, јавних бележника, јавних извршитеља и других, који се иначе не региструју у Агенцији, па је потребно да се пријаве на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Пријаву предузетника у евиденцију обвезника потребно је извршити до краја 2019. године, а Агенција ће их, одмах по извршеном пријављивању, обавестити о примљеним подацима и начину прикупљања евентуално недостајућих података.

Овако прикупљене податке, Агенција ће унети у евиденцију, на основу које ће овим обвезницима од средине јануара 2020. године бити омогућен приступ информационом систему Агенције, односно апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја за 2019. годину. Уколико се за одређеног предузетника не изврши унос недостајућих података у Евиденцији обвезника, он неће бити у могућности да приступи поменутом информационом систему и да електронски достави своје извештаје за 2019. годину.“

Поделите: