Prijava advokata i javnih beležnika u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja

Agencija za privredne registre je izdala obaveštenje u kojem podseća preduzetnike koji su od 1. januara 2019. godine prešli sa prostog na dvojno knjigovodstvo, da imaju obavezu da dostave finansijski izveštaj APR. Među ovakvim preduzetnicima nalazi se i određeni broj advokata, javnih beležnika, javnih izvršitelja i drugih, koji se inače ne registruju u Agenciji, pa je potrebno da se prijave na i-mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Prijavu preduzetnika u evidenciju obveznika potrebno je izvršiti do kraja 2019. godine. 

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Preduzetnici, koji su od 1. januara 2019. godine promenili način vođenja poslovnih knjiga, sa prostog na dvojno knjigovodstvo, imaju obavezu da dostave finansijski izveštaj APR. Među ovakvim preduzetnicima nalazi se i određeni broj advokata, javnih beležnika, javnih izvršitelja i drugih, koji se inače ne registruju u Agenciji, pa je potrebno da se prijave na i-mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Prijavu preduzetnika u evidenciju obveznika potrebno je izvršiti do kraja 2019. godine, a Agencija će ih, odmah po izvršenom prijavljivanju, obavestiti o primljenim podacima i načinu prikupljanja eventualno nedostajućih podataka.

Ovako prikupljene podatke, Agencija će uneti u evidenciju, na osnovu koje će ovim obveznicima od sredine januara 2020. godine biti omogućen pristup informacionom sistemu Agencije, odnosno aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu. Ukoliko se za određenog preduzetnika ne izvrši unos nedostajućih podataka u Evidenciji obveznika, on neće biti u mogućnosti da pristupi pomenutom informacionom sistemu i da elektronski dostavi svoje izveštaje za 2019. godinu.“

Podelite: