Преко 10% физичких лица као стварних власника чине странци

Агенција за привредне регистре је у оквиру обавештења о Регистрованим субјектима и стварним власницима на дан 19. март 2021. године приредила податке о структури евидентираних стварних власника.

У Централној евиденцији стварних власника је на дан 19. марта 2021. године евидентирано 180.743 физичка лица у својству стварног власника.

Од тог броја 162.037 или 89,65% су домаћа физичка лица, 18.695 или 10,34% су страна физичка лица и 11 или 0,01% су избеглице.

Првих пет држава из којих је највећи број страних физичких лица евидентираних у својству стварних власника су следеће:

  • Италија – 1.511
  • Словенија – 1.280
  • Хрватска – 1.276
  • Немачка – 979
  • Аустрија – 907

Поделите: