Preduzetnik koji prelazi iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje – rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPDG-1R

Novi rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje koji važi od ove godine (31. oktobar, odnosno ove godine 2. novembar kao prvi naredni radni dan) ranije je aktuelizovao pitanje roka za podnošenja poreske prijave na obrascu PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: