Povraćaj više plaćenog poreza na dobit po odbitku

U vezi sa podnošenjem zahteva za povraćaj više plaćenog poreza na dobit po odbitku, skrećemo pažnju da je odredbom člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“ br. 25/01,…, 153/20) propisano da ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno, porez po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: