Potvrda o rezidentnosti kao dokaz rezidentnosti stranog pravnog lica bez obzira što je upisano u registar zemlje koja pripada listi jurisdikcija sa prefencijalnim poreskim sistemom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01030/2022-04 od 10.02.2023. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: