Poreski tretman razmene prava svojine na nepokretnostima bez doplate u novcu, koja se vrši između jedinice lokalne samouprave (s jedne strane) i fizičkih lica – suvlasnika na nepokretnosti koje se daju u razmenu (s druge stane), po osnovu ugovora o razmeni nepokretnosti

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: