Порески третман размене права својине на непокретностима без доплате у новцу, која се врши између јединице локалне самоуправе (с једне стране) и физичких лица – сувласника на непокретности које се дају у размену (с друге стане), по основу уговора о размени непокретности

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: