Порески третман расхода насталог по основу исправке вредности потраживања – (индиректног отписа) зајма датог повезаном правном лицу

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01090/2019-04 од 12.12.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: