Порески третман расхода насталог по основу исправке вредности потраживања – (индиректног отписа) зајма датог повезаном правном лицу

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: